Dịch vụ Thư ký Doanh nghiệp

Trong suốt nhiều năm, với sự hiểu biết sâu sắc các quy định của pháp luật và những yêu cầu mà khách hàng trong và ngoài nước đặt ra, dịch vụ thư ký doanh nghiệp của Nelson Lawfirm đã giúp nhiều doanh nghiệp nước ngoài mới bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam và cả những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam giảm tải rất nhiều lần những công việc hành chính vốn đòi hỏi cả nhân lực, thời gian và tiền bạc để từ đó giúp khách hàng có thể toàn tâm hướng đến mục đích cốt lõi là kinh doanh, gia tăng lợi nhuận.

Dưới đây là một số dịch vụ thư ký doanh nghiệp mà Nelson Lawfirm hiện cung cấp:

  1. Tập hợp đầy đủ hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký thành lập mới, hoặc thay đổi, bổ sung giấy phép của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, bao gồm cả dịch vụ liên quan đến mẫu dấu, mã số thuế, mở tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng, kê khai thuế ban đầu;
  2. Soạn thảo các văn bản liên quan đến tiến độ góp vốn của cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp (như Chứng nhận góp vốn/sở hữu cổ phần) sau khi thành lập hoặc khi có thay đổi về vốn;
  3. Sắp xếp và lập kế hoạch làm việc chi tiết cho ban lãnh đạo của doanh nghiệp theo yêu cầu; theo dõi và gửi thông báo nhắc nhở ban lãnh đạo về lịch họp, lịch làm việc
  4. Thực hiện các công tác chuẩn bị (như thông báo và gửi thông báo cuộc họp, soạn thảo chương trình họp, nội dung cuộc họp) và tham gia cuộc họp với tư cách thư ký để soạn thảo biên bản họp, nghị quyết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc theo yêu cầu của doanh nghiệp;
  5. Tham gia soạn thảo/hoàn thiện và nộp các báo cáo định kỳ bắt buộc của doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo Luật Doanh nghiệp) cho cơ quan Nhà nước, bao gồm: báo cáo liên quan đến đầu tư (trong nước hoặc ra nước ngoài), báo cáo liên quan đến lao động nước ngoài; theo dõi và gửi thống báo nhắc nhở doanh nghiệp khi đến thời hạn nộp các báo cáo
  6. Lưu giữ và quản lý tài liệu nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm tài liệu pháp lý của doanh nghiệp, công ty con, đơn vị thành viên/liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, con dấu, điều lệ, quy chế quản lý nội bộ, biên bản họp, nghị quyết, sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên, các văn bằng/giấy chứng nhận/giấy phép, bản cáo bạch (đối với công ty chứng khoán), báo cáo của ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, thư tín và các tài liệu hành chính khác của doanh nghiệp;
  7. Hỗ trợ tìm kiếm và thuê các địa điểm và quản lý các địa điểm đã được đăng ký của khách hàng;
  8. Dịch thuật các văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại; thực hiện sao y, công chứng các tài liệu hành chính của doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền;
  9. Hỗ trợ tìm kiếm các thông tin, văn bản pháp luật và cập nhật văn bản pháp luật theo lĩnh vực cụ thể hoặc tổng quát;
  10. Các công việc hành chính khác, theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Để biết thêm về dịch vụ thư ký doanh nghiệp của Nelson Lawfirm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ thời gian nào