Tư vấn pháp luật Lao động

Pháp luật về lao động ở Việt Nam được xem là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Trong môi trường đó, kết hợp với việc vận dụng luật pháp, văn hóa, tập quán địa phương, chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, đàm phán và lập các hợp đồng lao động. Chúng tôi cũng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi để tránh các mâu thuẫn không đáng có. Bên cạnh đó, luật sư chúng tôi cũng là những chuyên gia giải quyết tranh chấp lao động, đã và đang giúp nhiều khách hàng đạt được phán quyết có lợi từ tòa án có thẩm quyền.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình chúng tôi đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ án tranh chấp lao động thành công và mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng của mình …